Birinci Basamakta Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Aile Hekimliği Modelinden memnuniyet Durumları ve Bu Konudaki Görüşleri


YALÇINÖZ BAYSAL H., HACIALİOĞLU N., YILDIZ E., ÖZTÜRK S.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, 2014 (Peer-Reviewed Journal)