Mentha longıfolia L. Hudson ssp. longifolia’xxdan Elde Edilen Apigenin-7-O-glukozit ve Apigenin-7-O-rutinozit’xxin Genotoksik Potansiyelleri


ÇEKER S., ORHAN F., GÜLLÜCE M., AĞAR G.

Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)