Polifenol Oksidaz Enziminin Bazı Kalkon Türleriyle İnhibisyonu


YILMAZ C., BAYRAK S., AKSOY M. , KÜFREVİOĞLU Ö. İ.

European Conference on Science, Art Culture, 19 - 22 Nisan 2018