Fosfat Kayası İçindeki Çözünür Organik Maddenin İzotermal Olmayan Bozunma Kinetiği


NAKTİYOK J. , BAYRAKÇEKEN H. , ÖZER A. , GÜLABOĞLU M. Ş.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 3 - 06 September 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye