YÜKSELEN EKONOMİLERDE BEŞERİ SERMAYE UNSURLARINDAN SAĞLIK HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ


Sadeghzadeh Emsen H., Yurttançıkmaz Z. Ç., Emsen Ö. S.

Ululslararası Ekonomi ve Siyaet Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi , no.16, pp.63-77, 2023 (Peer-Reviewed Journal)