Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Sınır Testi Yaklaşımıyla Türkiye Örneği


IŞIK C.

Iğdır Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.1, pp.1-11, 2016 (Peer-Reviewed Journal)