Türkçe Derslerinde Metinlerle Eleştirel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi Bağlamında İşlevsel Bir Yaklaşım Önerisi: Çocuklar İçin Felsefe (P4C)


CİN ŞEKER Z.

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol.8, no.1, 2022 (Peer-Reviewed Journal)