Kırsal Kadının Organik Tarımı Benimsemesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (TRA1 Bölgesi Örneği).


EREM KAYA T., ATSAN T.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.44, no.1, pp.43-49, 2013 (Peer-Reviewed Journal)