Kültür Endüstrisinin Yeniden Üretiminde Kitle İletişim Araçlarının Görevleri: Theodor W. Adorno Değerlendirmesi


Creative Commons License

Çimen Ü.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.29, pp.2316-2345, 2020 (Peer-Reviewed Journal)