Bir Toplumdilbilimsel Değişken Olarak Türkiye de Kadın Dili Araştırmaları ve Görsel Medyada Kadın Dili


ÖZTÜRK DAĞABAKAN F.

Diyalog, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, pp.40-54, 2016 (Peer-Reviewed Journal)