Kalîkalâ Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum un Fethine Dair Bazı Değerlendirmeler


GÜRBÜZ O.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlâhiyat Tetkikleri Dergisi(İLTED), pp.133-145, 2016 (Peer-Reviewed Journal)