Etik Çerçevesinde Tüketim Tüketici ve Çevre Ekolojik Okuryazarlığın Moderatör Rolü


ERCİŞ A., Türk B.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.1-24, 2016 (Peer-Reviewed Journal)