Erzurum Bölgesindeki İçme Sularının Kalitesinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Gökçen H., Atasever M.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.159-169, 2019 (Scopus) identifier