Otantik Değerlendirme Yaklaşımlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi


DİLMAÇ S., DİLMAÇ O.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.57-67, 2014 (Peer-Reviewed Journal)