Ticari ve Finansal Dışa Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Türkiye Üzerine Bir Uygulama


Creative Commons License

Yaprakli S.

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, no.5, pp.67-89, 2007 (Peer-Reviewed Journal)