Education Information

Dissertations

  • 2008 Expertise In Medicine

    Özofagus kanserinde Ivor Lewis tipi özofagogastrostomide stapler kullanımı ve omentoplastinin sonuçları Sustainable Development

    Atatürk Üniversitesi, Cerrahi Tıp, Göğüs Cerrahisi

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English