Au(111) ve POLİKRİSTALİN Au ELEKTROTLARDA SÜLFÜR UPD’SİNİN ELEKTROKİMYASI: SUBSTRAT ve Ph’nın ÖNEMİ


Öğrenci: Hilal ÇAKAL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ahmet Emin ÖZTÜRK