Uzundere'nin Cevizli Köyünde Yetişen Cevizlerin (juglans Spp.) Moleküler Karakterizasyonu


Öğrenci: Murat KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emine ORHAN