TiNbTa/CrYN Yüksek Sıcaklık Termal Bariyer İnce Film Sentezlenmesi: Yüksek Sıcaklık Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması


Öğrenci: Morteza Tahmasabian

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İhsan EFEOĞLU