St segment yükselmesi olmayan akut koroner sendromlu hastalarda metoprolol veya karvedilol'ün serum GGT ve ürik asit düzeylerine etkilerinin karşılaştırılması


Öğrenci: Lütfü AŞKIN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Şule KARAKELLEOĞLU