Dil, kültür ve medya ilişkisi bağlamında egemen medya diline eleştirel bir bakış: 2003 Irak'ın işgali ya da Amerika'nın Irak Savaşı örneği


Öğrenci: HÜSEYİN ULAŞ GÜDEK

Danışman: Adem Yılmaz