ST segment yükselmeli miyokard infarktüsünde primer perkütan koroner girişimin akut dönemde sol ventrikül dissenkronisi üzerine etkisi


Öğrenci: Sinan İNCİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Şule KARAKELLEOĞLU