Kış olimpiyatlarında kayakla atlamada başarılı olan ülkelerin analizi ve eğitim sistemlerinin incelenmesi


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Bilal ALBAYRAK

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç: 1924 - 2018 yılları arasında organize edilen Kış Olimpiyatlarındaki Normal Rampa, Büyük Rampa ve Takım Büyük Rampa yarışmalarında toplam madalya sayısına göre ilk üç sıradaki ülkelerin belirlenmesi ve bu ülkelerin Sportif Başarı Puanı (SBP) ile eğitim yöntemlerindeki farklılıkların incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal Metot: Araştırmanın evreni Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS)’ e bağlı kayakla atlama branşında faaliyet gösteren ülkeler olup, örneklemi en fazla madalya kazanan Norveç, Finlandiya ve Avusturya olmuştur. FIS veri tabanından ulaşılan yarışmalar sonuçları, ülkelerin sportif başarı puanlarının (SBP) belirlenmiş ve dönem puanlar hesaplanmıştır. Eğitim sistemleri için ülkelerin kayakla atlama koordinatörleri ve milli takım baş antrenörlerine görüşme formu mail üzerinden gönderilmiş ve cevapları alınmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Version 22) istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular: Norveç normal rampa yarışmalarında anlamlı derecede diğer ülkelerden başarılı olurken, büyük rampa yarışmalarında ülkeler arasında anlamlı bir farklılık yoktur. SBP yönünden en fazla puan toplayan ülke Norveç olurken bu istatiksel olarak anlamlı bir durum ifade etmemektedir. Kayakla atlama rampa sayısı, temel atlama rampa sayısı, kulüp sayısı, bütçesi en fazla olan ülke Norveç’ tir. Kayakla atlamada madalya kazanma yaş ortalaması 24-25 yıl/yaş aralığıdır. Sonuç: Bu sporun Norveç’ ten başlamasının avantajı ile son olimpiyata kadar olan madalya ve SBP sonuçlarında diğer ülkelerin önünde olduğu ancak bu başarısının normal rampa yarışmalarında olduğu, akademik eğitim sisteminde NTG’ nin güzel bir örnek olduğu, Avusturya ve Finlandiya’nın büyük rampa ve takım yarışmalarında daha başarılı olduğu görülmektedir. Norveç’ in eğitim sisteminin uzun süreli ve eğitim/kulüp altyapısının güçlü olduğu, Finlandiya’nın çok güçlü dönemlerden sonra son zamanlarda diğer ülkelere göre düşüşte olduğu, Avusturya’nın ise özellikle büyük rampa yarışmalarında son olimpiyatlarda daha başarılı olduğu, özellikle sportif ve akademik eğitim sitemlerinin başarılı birşekilde STAMS gibi okullarla entegre çalıştığını söyleyebiliriz.