Elit güreşçilerde antrenmanın hipofiz bezi hormonları ve karaciğer enzimleri üzerine etkisi


Creative Commons License

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖMER KAYNAR

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç: Elit güreşçilerde antrenmanın hipofiz bezi hormonlarına ve karaciğer enzimlerine etkisinin incelenmesi. Materyal ve Metot: Çalışmaya 20-48 yaş arası elit düzeyde güreş yapan 20 gönüllü sporcu katılmıştır. Sporcular, 30 dakika hafif tempo koşu, ısınma ve cimnastik hareketleri, 25 dakika güreş teknik uygulamaları ve hafif güreş yaptılar. Daha sonra 3 dakika süreyle 2 devreden (30 sn.dinlenme sonrası) oluşan güreş müsabakasına eşdeğer bir antrenman maçına tabi tutuldular. Sporculardan antrenman öncesi ve sonrası ön hipofiz bezi, tiroit ve adrenal medulla hormonları ve karaciğer enzimleri için kan ve idrar numuneleri alınarak uygun koşullarda saklanıp analiz edildi. Vücut kompozisyonu ölçümü BIA yöntemi ile çalışan Tanita TBF 300 marka cihaz ile yapıldı. Bulgular: Adrenokortikotropik hormon (ACTH), büyüme hormonu (GH), epinefrin, norepinefrin, aspartat aminotransferaz (AST) ve alkalen fosfataz (ALP) değerlerinde anlamlı bir artış olduğu, Vücut ağırlığı (VA), vücut kitle indeksi (VKİ) bazal metabolizma hızı (BMH), yağsız vücut ağırlığı (YVA), toplam vücut sıvısı (TVS) ve insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) değerlerinde ise anlamlı bir azalma olduğu, (P0.05). Sonuç: Çalışma sonucumuz göstermiştir ki, egzersiz bir stres olarak vücutta bazı hormonların ve enzimlerin düzeylerini değiştirmektedir. Özellikle hormonların egzersiz sonrasında artışı, vücudun egzersize olan metabolik ve endokrin cevabı ile birlikte egzersize olan uyumunu kolaylaştırdığı düşünülebilir. Güreşle uğraşan kişilerin bazal hipofiz hormon düzeylerinin etkilemediği söylenebilir.