Atık karbon karasının yüksek plastisiteli kil zeminin bazı geoteknik özelliklerine etkisi


Öğrenci: AYŞE TUĞBA ÖZTÜRK

Danışman: Fatih Işık

Günümüzde endüstrileşmeye ve dünya nüfusundaki artışa bağlı olarak oldukça fazla atık madde ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla atıkların azaltılması ve diğer taraftan var olan atıkların geri dönüştürülmesi dünya çapında önemli bir konu haline gelmiştir.

Bu çalışmada, atık lastiklerin piroliz yöntemi kullanılarak geri dönüştürülmesi ile elde edilen karbon karasının CH bir kilin hidrolik iletkenliği üzerine olan etkisi incelenmiştir. Erzurum’un Oltu ilçesinden temin edilen kil zemine ağırlıkça %1, %3 ve %5 oranlarında karbon karası katılarak karışımlar elde edilmiştir. Karışımlar üzerinde standart ve modifiye kompaksiyon deneyleri yapılarak her iki sıkıştırma enerjisi içinde optimum su içeri ve maksimum kuru birim hacim ağırlık değerleri belirlenmiştir. Daha sonra karışımlar 0, 5 ve 10 çevrim donma-çözülmeye maruz bırakıldıktan sonra bu numuneler üzerinde düşen seviyeli permeabilite deneyi yapılmış ve geçirimlilik katsayısı belirlenmiştir. Yapılan laboratuvar deney sonuçlarına göre genel olarak standart ve modifiye kompaksiyon enerjisi altında sıkıştırılan numunelerin arasında tüm çevrim sayılarında  (0-5-10 çevrimlerde) en düşük geçirimlilik katsayısı değerini %1 KK katkılı numunelerin verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, karbon karasının killi zeminlerin şişme potansiyeline etkisini incelemek amacıyla şişme deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerden elde edilen bulgular ışığında, genel olarak karbon karasının killi zeminlerin şişme potansiyelini düşürdüğü belirlenmiştir.