Perkütan koroner girişim yapılan st segment yükselmesiz akut koroner sendromlu hastalarda trimetazidine tedavisinin plazma brain natriüretik peptid düzeylerine etkisi


Öğrenci: Selami DEMİRELLİL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Şule KARAKELLEOĞLU