Auteur bir yönetmen olarak Nuri Bilge Ceylan


Öğrenci: ALİ KAYMAK

Danışman: Adem Yılmaz