Farklı illerdeki basketbol takımlarının bazı fizyolojik parametrelerinin ve müsabaka öncesi sonrası kan laktat seviyelerinin karşılaştırılması


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ENGİN KORKMAZ

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç. Türkiye’nin farklı coğrafi bölgesinde antrenman yapan basketbolcuların, müsabaka öncesi ve sonrası fiziksel ve fizyolojik durumlarını analiz etmek, kan laktat seviyelerini tespit ederek bölgesel farklılıkları incelemektir Materyal ve Metot. Araştırmaya Bölgesel Ligde mücadele eden olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Basketbol Takımı (1869m), Trabzon Edward’s Coffee İdmanocağı Basketbol Takımı (10m) ile Türkiye Basketbol İkinci Liginde oynayan Uşak Üniversitesi Belediye Spor Basketbol Takımı (919m) olmak üzere toplam otuz sekiz sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubunun fiziksel ve fizyolojik özellikleri Tanita TBF 300, vücut analiz cihazı ile kan laktat değerleri ise Lactate Scout cihazı ile tespit edilmiştir. Bulgular. Uşak takımının ortalama yaşları diğer takım sporcularından büyüktür (p<0.05). Ön test vücut sıvı yüzdesi Uşak takımında, diğer takımlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Son test vücut yağ yüzdesi Uşak takımında diğer takımlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Müsabaka öncesi ve sonrasında Uşak takımının kan laktat seviyeleri diğer takımlara göre anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.05). Sonuç. Kan laktat değerleri bakımından ne yüksek irtifa takımının sporcuları ne de deniz seviyesindeki takımın sporcuları Uşak takımın müsabaka öncesi ve sonrası kan laktat değerlerinden daha düşük olmadığı tespit edildi. Çalışmanın yapıldığı müsabakaların hiç birinde sporcuların 4 mmol/L olan anaerobik eşik noktasını geçmediği görüldü. Bunun yanında Uşak takımı sporcularının yaş ortalaması diğer takım sporcularından daha yüksek olmasına rağmen kan laktat seviyelerinin daha düşük olmasının en önemli sebebinin kondisyon seviye farkı olabilir.