Kapalı-alan dengelenmemiş magnetron sıçratma (CFUBMS) yöntemi ile büyütülmüş MoS2-Nb nano yapıdaki kompozit filmlerin farklı ortamlarda tribolojik özelliklerinin araştırılması


Öğrenci: Özlem Baran

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İhsan EFEOĞLU