Kalsine manyezitin sulu ortamda CO2 ile çözündürülmesine ultrases enerjisinin etkisi


Öğrenci: Abdulkadir Mesci

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Fatih SEVİM