Türk sinemasında muhafazakârlık ve modernleşme söyleminde din olgusu


Öğrenci: AYŞE İNCE

Danışman: Adem Yılmaz