Darbeli-DC güç kaynağı kullanılarak CFUBMSIP ile büyütülmüş MoS2-Ti kompozit filmlerin yapısal, tribolojik ve mekanik özelliklerinin karekterizasyonu


Öğrenci: Ferhat Bülbül

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İhsan EFEOĞLU