MoS2-Ti kompozit ince filmin farklı çelik türleri üzerine PVD ile kaplanması: Mekanik, Tribolojik, Yapısal Özelliklerinin Karekterizasyonu


Öğrenci: Ersin Arslan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İhsan EFEOĞLU