Kayak alp disiplininde ülkelerin sportif başarı durumları ile kış turizmi potansiyelinin incelenmesi


Creative Commons License

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Atatürk Üniversitesi, Kış Sporları Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HASAN TAHSİN ASLAN

Danışman: Fatih Kıyıcı

Özet:

Amaç: Alp Disiplini kayağında Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, Almanya, Kanada, Norveç, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ nin sportif başarı durumları (Olimpik Kış Oyunları ve Dünya Kayak Şampiyonaları) ile kış turizmi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Materyal Metot: Araştırmanın evreni Olimpik Kış Oyunları (OWG) ve Dünya Kayak Şampiyonaları (WSC) düzenlemiş olan Avusturya, İtalya, Almanya, İsviçre, Norveç, Rusya, Fransa, Amerika ve Kanada tarafından oluşmaktadır. FIS veri tabanından ulaşılan yarışma sonuçları ile ülkelerin sportif başarı puanları (SBP) belirlenmiş ve dönemlerdeki puanlar hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Version 22) istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular: En fazla OWG ve WSC düzenleyen ülke ABD olmuştur. En fazla FIS onaylı pistler teknik branşlarda İtalya’ da, hız branşlarında ABD’ de bulunmaktadır. Kış Olimpiyatları ve Dünya Şampiyonaları kadınlar ve erkeklerde en başarılı ülke Avusturya olmuştur. Sporcu sayısı ve SBP arasında Avusturya, Norveç, ABD ve İtalya’ da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Olimpik dönemlerin 3. ve 4. dönemlerinde kadın ve erkek sporcular arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Almanya’ da SBP açısından kadınlar erkeklerden anlamlı derecede fazla puan toplamıştır. En fazla ulusal kayakçı ABD’ de bulunmaktadır. En fazla turizm geliri Avrupa’da Fransa, Amerika kıtasında ABD’de elde etmiştir. Sonuç: Alp disiplini kayağında sportif organizasyon ve sportif başarıda önde olan ülkelerin kış turizminde de ciddi gelir elde ettiği, bu ülkelerin ilk olimpiyat ve dünya şampiyonlarının organizasyonundan günümüze kadar olan dönemde sürekli etkin oldukları ve kış turizminden (kayak merkezi, tesisleşme, altyapı) ciddi pay aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Kadınlar ve erkeklerde en başarılı ülke Avusturya’ dır. Alpler bölgesindeki ülkeler kış turizmi ve sportif başarıda ABD, Kanada ve Rusya’ dan daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.