E-Öğrenme İçerikleriyle Bütünleşik Sosyal Etkileşim Sisteminin Geliştirilmesi, Kullanıcı Deneyimleri Üzerinden Etkileşim Dinamiklerinin ve Uyarlanabilirliğinin İncelenmesi


Öğrenci: Meva BAYRAK KARSLİ

Danışman: Selçuk Karaman