Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Kasım 2021 İngilizce Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar ve Dijital İnovasyon Çalıştayı

    Workshop Organization

    Daşer Z.

    Erzurum, Turkey