Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnfertil Çiftlerin Ebeveyn Olmaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.158-165, 2020 (National Refreed University Journal)

Cinsellikle İlgili Eğitim Alan ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlik Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.11-21, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

DOĞUM SONU DÖNEMDE ANNELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.87-94, 2019 (National Refreed University Journal)

The Effect of Humor Styles of Pregnant Women on Distress

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.4, no.1, pp.18-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

COULD THERE BE MALE MIDWIVES IN THE PROFESSION OFMIDWIFERY ACCORDING TO EXPECTANT MOTHERS?

International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and Maternal Child Health, vol.5, no.13, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Could There Be Male Midwives In The Profession Of Midwifery According To Expectant Mothers?

International Refereed Journal of Gynaecological Diseases and Maternal Child Health, vol.13, pp.1-12, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİK UYGULAMALARDA ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.171-177, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.171-177, 2018 (Other Refereed National Journals)

Solunum Sistemi Hastalıkları Ve Gebelik

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.6, pp.62-68, 2017 (Other Refereed National Journals)

Prenatal Dönemde Endişeye Yaklaşım

e-Sağlık Ebelik Dergisi, vol.5, pp.22-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.6, no.3, pp.191-196, 2016 (Other Refereed National Journals) identifier

Primipar ve Multipar Gebelerde Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişelerin Belirlenmesi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.2, pp.306-317, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Ebelik Mesleğinde Erkeklerin Yer Almasına İlişkin Görüşleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, pp.646-655, 2014 (Other Refereed National Journals)

Doğum Eyleminde Gebelerin Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.16, pp.110-115, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bireylerin Covid-19 Korkusunun Siberkondria Düzeylerine Etkisinin Belirlenmesi

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 25 November 2021 Sustainable Development

Cinsel Sağlık Eğitimi Alan Ve Almayan Öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi 22 – 24 Eylül 2017 Swissotell Ankara, Ankara, Turkey, 22 - 24 September 2017

The effect of humor styles of pregnant women on pregnancy distress

18th International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology Congress, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

The Effect of Humor Styles of Pregnant Women on Pregnancy Distress

18th ISPOG Congress- XX Congreso de la Seccion de Ginecologia y Obstetricia Psicosomatica de la SEGO, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

3. uluslararası ve 7. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 26 - 29 April 2016

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek İle Benlik Saygısı arasındaki İlişki

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişki

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

SAĞLIKTA BİLİŞİM YENİ UFUKLAR

15.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Turkey, 10 - 12 September 2015

Gebelerin Mizah Tarzlarının Gebelikteki Distres Üzerine Etkisi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

İNFERTİL ÇİFTLERİN EBEVEYN OLMA KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2014, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2014, pp.1-2

Anne Adaylarına Göre Ebelik Mesleğinde Erkek Ebeler Olabilir Mi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Ebe ve Hemşirelerin Anne Sütü Bankacılığı Hakkında Görüşleri

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi. 22-25 Mayıs 2013, Adıyaman, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013

Doğum Sonu Dönemde Babaların Ebeveynlik Davranışlarının İncelenmesi

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ve 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi 28 Kasım-02 Aralık 2012 Kıbrıs, Girne, Cyprus (Kktc), 28 November - 02 December 2012

Gebelerin Doğum Eyleminde Anksiyete Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler

1.Uluslararası-2. Ulusal Ebelik Kongresi 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, KARABÜK, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

Prekonsepsiyonel (Gebelik Öncesi) Dönemde Var Olan Riskli Durumlar

in: Doğum Öncesi dönem II, Kıymet Yeşilçiçek Çalık- fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.21-34, 2018

Yenidoğanın Doğum Odasında Değerlendirilmesi

in: Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı Ve Hastalıkları, RABİA EKTİ GENÇ, HAVA ÖZKAN, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitabevleri, 978-605-83928-3-0, pp.103-120, 2016