Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Seçilmiş Ülkelerde Rekabet Gücünün Belirleyicileri ve Büyüme İlişkileri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

 • 2010 Postgraduate

  Döviz Kuru Sistemleri ve Dış Açıkların Nedenleri: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bİr Analiz (1992-2010)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English