Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Validation of the Turkish Version of the Surgical Fear Questionnaire

JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING, vol.33, no.5, pp.708-714, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of music on postoperative pain and physiologic parameters of patients after open heart surgery.

Pain management nursing : official journal of the American Society of Pain Management Nurses, vol.14, pp.20-8, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

SATISFACTION OF PATIENTS STAYING IN DAY SURGERY CLINIC FROM NURSING SERVICES

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, no.2, pp.438-443, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Ameliyathanedeki Görünmez Tehlike: Cerrahi Duman

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.31, no.1, pp.10-14, 2022 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yanık Nedeniyle Tedavi Gören Hastalarda Yenilikçi Teknoloji: Sanal Gerçeklik

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.31, no.1, pp.46-51, 2022 (Other Refereed National Journals)

COVİD-19’ UN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK YÖNÜ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.274-280, 2021 (Other Refereed National Journals)

Determining the Anxiety Levels of Emergency Health Workers in the COVID-19 Pandemic

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.20, no.3, pp.149-154, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.65-74, 2021 (Other Refereed National Journals)

PSYCHOLOGICAL ASPECT OF COVID-19 ON HEALTH WORKERS: LITERATURE REVIEW

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.274-280, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Acil Servise Başvuran Hastaların Sağlık Anksiyetesinin Belirlenmesi

Genel Tıp Dergisi, vol.31, no.3, pp.281-289, 2021 (Other Refereed National Journals)

COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLARIN KORKU, KAYGI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.24, no.3, pp.304-310, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Healthy Lifestyle Behaviors of Nurses Working in Surgical Clinics in two Countries

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.3, pp.1652-1661, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Pilonidal Sinüs Ameliyatı Sonrası Farklı Yatış Pozisyonunun Drenaj Miktarı Üzerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.95-99, 2020 (Other Refereed National Journals)

Meme Kanserinden Korunma Yöntemleri

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, pp.8-14, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Nefes Al: COVID-19 Hastalarında Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

Türkiye Klinikleri, pp.1-8, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Effect of Hydration and Caffeine on Post-Spinal Anesthesia Headache: A Randomized Controlled Study

Nursing & Healthcare International Journal, vol.4, no.1, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ELEKTİF CERRAHİ BEKLEYEN HASTALARDA CERRAHİ KORKUNUN SOSYAL DESTEK ALGISI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.22, no.4, pp.284-293, 2019 (Other Refereed National Journals)

A SIGNIFICANT ISSUE FACED BY CANCER PATIENTS: UNEMPLOYMENT CONCERN

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.4, no.2, pp.75-81, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenme

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, pp.16-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of The Suıcıde Reasons and Anger Involved in Suıcıde Attempters Who Come to The Emergency Servıce

Eurasian Journal of Critical Care, vol.1, no.1, pp.15-24, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Needs of Critically Ill Patients’ Relatives in Emergency Departments

Nursing and Midwifery Studies, vol.7, no.1, pp.33-38, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

Assessment of the Effect of Nipple Care with Honey on Nipple Cracking

International Journal of Caring Science, vol.11, no.3, pp.1881-1889, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Needs of Critically Ill Patients' Relatives in Emergency Departments

NURSING AND MIDWIFERY STUDIES, vol.7, no.1, pp.33-38, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Does The Fear of Surgery Prevent Patients From Sleeping?

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, no.4, pp.259-265, 2017 (Other Refereed National Journals)

Does The Fear of Surgery Prevent Patients From Sleepıng?

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.259-265, 2017 (National Refreed University Journal)

“İhmal Edilen Bir Bakım Alanı: Yanık Bakımı”

Bozok Tıp Dergisi, vol.7, pp.72-79, 2017 (Other Refereed National Journals)

ilaç hataları

ankara, 2017 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF AROMATHERAPY MASSAGE ON THE SLEEP QUALITY AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF PATIENTS IN A SURGICAL INTENSIVE CARE UNIT

African journal of traditional, complementary, and alternative medicines : AJTCAM, vol.14, no.3, pp.83-88, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

DOES FEAR OF SURGERY PREVENT PATIENTS FROM SLEEPİNG?

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.20, no.4, pp.260-266, 2017 (Other Refereed National Journals)

Why Do Relatives Of Patients at the Emergency Room Get Angry? Turkey

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, vol.15, no.4, pp.172-176, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Müzik Terapinin Kolesistektomi Olan Hastaların Ağrıları Üzerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.100-105, 2016 (Other Refereed National Journals)

SEZARYEN AMELİYATI OLAN LOHUSALARDA PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.19, no.1, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Tıbbi Hataya Eğilim Düzeyi:Erzurum Örneği

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, pp.115-122, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sezeryan Ameliyatı Olan Lohusalarda Progresif Gevşeme Eğzersizlerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

EXAMINATION OF PROFESSIONAL NURSES TWO DIFFERENT CULTURAL VALUES THE CASE OF DIFFERENT COUNTRIES

Uluslararası hakemli hemşirelik araştırmaları dergisi, pp.19-32, 2015 (Other Refereed National Journals)

Post Spinal Baş Ağrısında Ağrı Yönetimi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.18-19, 2015 (Other Refereed National Journals)

Richard-Campbell Sleep Questionnaire Validity and Reliability Study

Journal of Turkish Sleep Medicine, vol.2, pp.29-32, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigating the Stress Level of Nurses Working at Emergency Care Services A Pilot Study

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.420-426, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnvestigating the stress level of nurses working at Emergency Care Services

İnternational Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.420-426, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütüncül Yaklaşım: Acil Servise Başvuran Hasta Yakınlarının Gereksinimleri

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi , no.15, pp.24-25, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Sosyotropik ve Otonomik Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergis, vol.18, pp.79-86, 2015 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi Aydınlatılmış Onam Hakkında Hastaların Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.2, pp.318, 2015 (Other Refereed National Journals)

Risks of Falling in Surgical Patients

Kafkas Journal of Medical Sciences, vol.5, pp.94-99, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cerrahi Hastalarda Düşme Riski

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.94-99, 2015 (Other Refereed National Journals)

Richard Campbell Uyku Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Türk Uyku Tıbbi Dergisi, vol.2, pp.29-32, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Ağrıya Kültürel Yolculuk

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.40-41, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Eğitiminde Kanıta Dayalı Uygulamanın Önemi

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.36-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

Günü Birlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Çukurova University Journal of Health Sciences, vol.29, pp.17-29, 2014 (Other Refereed National Journals)

Determination of the Situation of Nurses Related to the Application of Peripheric Venous Catheter

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.499-507, 2013 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and attitudes regarding pain managementof oncology and non oncology nurses in Turkey

Global Advanced Research Journal of Nursing and Midwifery (GARJNM), vol.2, pp.1-8, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin Fiziksel Tespit Uygulaması Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları

Hastane ve Yaşam Akademik ve Aktüel Tıp Dergisi., vol.7, pp.68-79, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağışı Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, pp.1-11, 2010 (Other Refereed National Journals)

Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören hastalar Haklarını Biliyorlar Mı

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, pp.19-28, 2009 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi ile İlgili Bilgi ve Uygulamaları

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.33-42, 2004 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde ve Mesleki Alanda Erkek Hemşire Adaylara Bakış Açısı

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.36-43, 2000 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mastektomi Sonrası Memenin Yeniden Şekillendirilmesine Eğilim Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması

1. Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019, vol.1, pp.480

XYZ Kusagındaki Hastalarda Cerrahi Korku Düzeyinin Belirlenmesi

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi veAmeliyathane Hemsireligi Kongresi, 3 - 06 October 2019

EVALUTION OF THE SUICIDE REASONS AND ANGER INVOLVED IN SUICIDE ATTEMPTERS WHO COME TO THE EMERGENCY SERVICE

XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018 Sustainable Development

KANSER HASTALARINAIN ÖNEMLİ BİR SORUNU: İŞSİZLİK KAYGISI

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

CERRAHİ KORKU ÖLÇEĞİ’NİN (CKÖ) TÜRKÇE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI

2.Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 November 2017

ELEKTİF CERRAHİ BEKLEYEN HASTALARIN CERRAHİ KORKU DÜZEYİNİN SOSYAL DESTEK ALGISI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

KRONİK VENÖZ HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ÖZ BAKIM GÜCÜ VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresİ, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

CERRAHİ KORKU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

KANSERLİ HASTALARIN ÖNEMLİ BİR SORUNU: İŞSİZLİK KAYGISI

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİK HARİTASI: DOĞUSU, BATISI

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

AMELİYAT KORKUSU HASTALARI UYUTMUYOR MU?

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

ELEKTİF CERREHİ BEKLEYEN HASTALARIN CERRAHİ KORKU DÜZEYİNİN SOSYAL DESTEK ALGISI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

TÜRKİYE’DE CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MOBBİNG VE TÜKENMİŞLİK HARİTASI: DOĞUSU, BATISI

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hmeşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017

Kanserli Hastaların Önemli Bir Sorunu: İşsizlik Kaygısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Kanserli Hastaların Önemli Bir Sorunu: İşsizlik Kaygısı

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017 Sustainable Development

Kanser hastalarının önemli bir sorunu:işsizlik kaygısı

2. Uluslararası 10. ulusal Türk Ameliyathene ve Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, vol.1, pp.4-5 Sustainable Development

Ameliyat Korkusu Hastaları Uyutmuyor mu?

2.Uluslararası 10. Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 2 - 05 November 2017

Nephropathic Regret of Contrast Agent?

XIII. Ulusal Acil Tıp Kongresi-4th Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Unexpected Result Of Carbon Monoxide Poisoning: Atrial Fibrillation

XIII. Ulusal Acil Tıp Kongresi-4th Intercontinental Emergency Medicine Congress, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017

Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknolojiye yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi

Uluslararası katılımlı 15. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyleri

2. Uluslararası 6. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 4 - 07 October 2012

Assesment of communication skills and empathy levels of nurses working at emergency depertmant

2nd Global Conference On Emergency Nursing Trauma Care, Barcelona, Spain, 22 - 24 September 2016

Assessment of the Effect of Nipple Care With Honey on NippleCracking

18th Congress of International Society of Psychosomatic Obstetrics & Gynaecology (ISPOG), 12 - 14 May 2016

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN NANOTEKNOLOJİYE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası katılımlı 15. ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016

OLGULAR İLE BÖBREK NAKLİ

20. Ulusal Cerrahi Kongresi- 15 Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

BALMUMU, ZEYTİNYAĞI VE ALKANNA TİNCTORİA KARIŞIMININ YANIK YARASI ÜZERİNE ETKİSİ

20. Ulusal Cerrahi Kongresi 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 April 2016

ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM

II. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri, Erzurum, Turkey, 22 - 25 March 2016 Sustainable Development

Acil Kliniğine Gelen Hastalar Neden Öfkeleniyor

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.20

HEMŞİRELERİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İKİ FARKLI ÜLKE ÇALIŞMASI

Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015 Sustainable Development

İKİ FARKLI KÜLTÜRDE HEMŞİRE OLMAK KİM DAHA ÇOK TÜKENİYOR

Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

kültürlerarası hemşirelik yaklaşımları iki farklı kültürde hemşire olmak kim daha çok tükeniyor

II. ULUSLARARASI KATILIMLIKÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

AMELİYATHANEDE KAPALI KAPILAR ARDINDA NELER OLUYOR HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?

I. Geleneksel Sağlık Çalışanı Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2015

THE EFFECT OF TRAİNİNG GİVEN TO ADULT CATARACT PATIENTS BEFORE OPERATİON OF ANXİETY LEVEL

First İnternational Scientific Nursing and Midwifery Congress, Antwerp, Belgium, 4 - 06 February 2015

MÜZİĞİN REJYONEL ANESTEZİ ALTINDA ÜRETER TAŞI AMELİYATI OLAN HASTALARIN YAŞADIĞI ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ

19.Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

KOÇLUK YAKLAŞIMININ YÖNETİCİ HEMŞİRELER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

CERRAHİ BÖLÜMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İLAÇ UYGULAMA HATALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

19.Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

CERRAHİ AYDINLATILMIŞ ONAM HAKKINDA HEMŞİRELERİN BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

19. Ulusal Cerrahi Kongresi-14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

KOLESİSTEKTOMİ OLAN HASTALARDA MÜZİK TERAPİNİN AĞRIYA ETKİSİ

19.Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

CERRAHİ AYDINLATILMIŞ ONAM HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

19. Ulusal Cerrahi Kongresi- 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014

Günübirlik Cerrahi Hastalarının Taburculuk Sonrası Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 21 - 24 November 2013

HEMŞİRELERİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Turkey, 21 - 24 November 2013

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ HASTALARININ TABURCULUK SONRASI BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Turkey, 21 - 23 November 2013

CERRAHİ KİLİNİKLERDE YATAN HASTALARIN DÜŞME RİSKİNİN BELİRLENMESİ

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Turkey, 21 - 23 November 2013

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KANITA DAYALI UYGULAMANIN ÖNEMİ

Uluslararası Katılımlı I. Cerrahi Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar Kongresi: Yara ve Stoma Bakımı, Turkey, 10 - 12 September 2012

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Atatürk Üniversitesi 2012 Bilimsel Kültürel Faaliyetler, Erzurum, Turkey, 17 May 2012

TEMEL İLK YARDIM BECERİLERİ

Atatürk Üniversitesi 2012 Bilimsel Kültürel Faaliyetler, Erzurum, Turkey, 03 May 2012

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ

Atatürk Üniversitesi 2012 Yılı Bilimsel Kültürel Faaliyetler, Erzurum, Turkey, 02 April 2012 Sustainable Development

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ HASTALARINDA CERRAHİ UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

ÖĞRENCİLERİN CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ DERSİNİ DEĞERLENDİRMESİ

7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 May 2011

CERRAHİ KLİNİKLERDE TEDAVİ GÖREN HASTALAR HAKLARINI BİLİYORLAR MI

V. Kapadokya Adli Birimler Kongresi ”Adli Hemşirelik”, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 November 2008

PRACTİCES AND KNOWLEDGE OF INTENSIVE CARE NURSES ABOUT THE INTENSIVE CARE SYNDROME

İnfluencing Critical Care Nursing In Europen, Florence, Italy, 9 - 11 October 2008

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI KONUSUNDA Kİ DÜŞÜNCELERİ

Uluslararası Katkılı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 08 September 2007

Books & Book Chapters

Solunum Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım, Sevban Arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.291-318, 2021 Creative Commons License

Organ Nakli Olan Hastalarda Taburculuk Eğitimi

in: Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı, Ayfer Özbaş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.74-80, 2021

Sinir Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Cerrahi Hemşireliğinde Temel Kavramlar ve Bakım, Sevban Arslan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.469-510, 2021

Nefes Al: COVID-19 Hastalarında Hava Yolu Açıklığının Sağlanması

in: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ve COVID-19, Ayla GÜRSOY, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-8, 2020 Sustainable Development

YAŞAM BOYU BAĞIMLILIK TÜR VE SONUÇLARI

in: Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Sorunları Psikopatolojiyi Anlamak, Doç. Dr. İsmail SEÇER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-326, 2020

YAŞAM BOYU YAS BOZUKLUĞU VE GENEL GÖRÜNÜM

in: YAŞAM BOYU GELİŞİM VE UYUM SORUNLARI PSİKOPATOLOJİYİ ANLAMAK, Doç. Dr. İsmail Seçer, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-327, 2020

YAŞAM BOYU BAĞIMLILIK TÜR VE SONUÇLARI

in: Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Sorunları Psikopatolojiyi Anlamak, Doç. Dr. İsmail SEÇER, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-327, 2020

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Beslenme

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Nadiye ÖZER, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.16-26, 2019

Pulmoner Semptomlarda Hemşirelik Yaklaşımı

in: Palyatif Bakım ve Tıp, Adem AKÇAKAYA, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.319-323, 2019

Meme Kanserinden Korunma Yöntemleri

in: Meme Kanseri ve Hemşirelik Bakımı, ÖZGE UZUN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.8-14, 2019 Sustainable Development

Havada Hasta Transportu

in: İLKYARDIM, Berrak Ç. YEĞEN, Editor, Yüce Yayın, 2018

Kulak Burun Boğaz Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

in: SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KLİNİK KARAR VERME, FATMA ETİ ASLAN, Editor, Akademisten Tıp Kitapevi, Ankara, pp.341-379, 2017

Afetlerde Eğitim ve Tatbikat

in: AFETLERDE İLK VE ACİL YARDIM YÖNETİMİ, ATIF BAYRAMOĞLU,ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-17, 2016

Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi

in: ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMASI, ATIF BAYRAMOĞLU-ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Yara Bakım ve Kapatma Malzemeleri

in: ACİL SERVİS ARAÇLARI EĞİTİMİ, ATIF BAYRAMOĞLU- ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Ürogenital Sistem Hastalıklarında Acil Bakım

in: ACİL HASTA BAKIMI, ATIF BAYRAMOĞLU- ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Solunum Sistemi Hastalıklarında Acil Bakım

in: ACİL HASTA BAKIMI, ATIF BAYRAMOĞLU- ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Afetlerin Psikososyal Etkileri ve Yönetimi

in: AFETLERDE İLK VE ACİL YARDIM YÖNETİMİ, ATIF BAYRAMOĞLU- ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Acil Durumlarda Hasta Pozisyonları

in: ACİL YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMASI, ATIF BAYRAMOĞLU- ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

Yaralanmalarda İlk Yardım

in: İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ, NADİYE ÖZER, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2013

Temel Yaşam Desteği

in: İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ, NADİYE ÖZER, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2013

Enfeksiyon Kontrolü

in: TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ, TÜRKAN PASİNLİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2012

Episodes in the Encyclopedia