Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Expertise In Medicine

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı , Turkey

Dissertations

 • 2010 Expertise In Medicine

  ERZURUM'DA ÇALIŞAN HEKİMLERDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri alanında TUBİTAK Projesi hazırlama Eğitimi

  Health&Medicine , TUBİTAK 2237 proje eğitimini destekleme programı

 • 2014Halk Sağlığı Programlarında Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri Kursu

  Health&Medicine , Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

 • 2014Certificate of Participation

  Foreign Language , Atatürk Üniversitei & The Ohıo State Unıversıty

 • 2012Araştırma Yöntemleri ve SPSS ile Pratik Biyoistatistik

  Health&Medicine , Atatürk Üniversitei

 • 2012Tıp Fakültesi Eğiticilerin Eğitimi

  Health&Medicine , Atatürk Üniversitei

 • 2011Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2010Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Setifikası

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Halk Sağlığı Temel Konular

  Health&Medicine , Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

 • 1995İşyeri Hekimliği Sürekli Eğitim Programı Sertifikası

  Health&Medicine , İstanbul Tabip Odası

 • 1994İş Hekimliği Sertifikası

  Health&Medicine , Türk Tabipler Birliği