Education Information

Education Information

 • 1996 - 1998 Post Doctorate of Medicine

  Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatrik Endokrinoloji, Turkey

 • 1989 - 1994 Expertise In Medicine

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1983 - 1989 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

Dissertations

 • 1999 Expertise In Medicine

  İntrauterin büyüme geriliğinde doğum ve ikinci haftada serum leptin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 düzeyleri, antropometrik ölçümler ile ilişkisi

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatri

 • 1994 Expertise In Medicine

  Erzurum merkez ilkokul öğrencilerinde boy kısalığı prevalansı ve etiyolojik dağılımı

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2012Avalon English School

  Foreign Language , Avalon English School

 • 2003Ohio State University - observer

  Health&Medicine , Pediatric Endocrinology