Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Dr.Öğr.Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2009 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2007 - 2009
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat fakültesi , 1996 - 2007
Arş.Gör., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü , 1994 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Eramus Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 15.02.2019 - Devam Ediyor
Eramus Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu, , 15.02.2019 - Devam Ediyor
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu, , 12.02.2019 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 23.01.2019 - Devam Ediyor
TÜBİTAK Proje Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 15.09.2016 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , 15.10.2015 - 15.02.2017
Mevlana Koordinatörü , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 15.09.2013 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi , Fransız Dili ve Edebiyatı , 15.07.2012 - 23.01.2019
Erasmus Koordinatörü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi , Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 15.11.2007 - 15.11.2009
VERDİĞİ DERSLER
Fransızca II, Lisans, 2018-2019
Yabancı Dil I (Fransızca), Lisans, 2017-2018
Yabancı Dil I (Fransızca) (İ.Ö), Lisans, 2017-2018
Yazınsal Metin Yorumlama IV (20.yy), Lisans, 2015-2016
Avrupa Birliği Yasaları Dili (seçmeli ders), Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Çevirisi F/T I, Lisans, 2015-2016
Fransız Romanı , Yüksek Lisans, 2011-2012
Yazınsal Türler , Yüksek Lisans, 2011-2012
Roman Sanatı ve Çözümlemesi , Yüksek Lisans, 2011-2012
Metin Yorumlama II, Yüksek Lisans, 2010-2011
Fransız Romanı II, Yüksek Lisans, 2010-2011
Yazın ve Eleştiri , Yüksek Lisans, 2009-2010
Açıklamalı Metin Okuma I, Lisans, 2009-2010
Metin Yazımı I , Lisans, 2009-2010
Uzmanlık Alan Çevirileri I (F/T), Lisans, 2009-2010
Fransız Yazın Tarihi (19.yy), Lisans, 2009-2010
Genel Çeviri F/T I , Lisans, 2009-2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, R.Çolak , " William Butler Yeats ve yapıtlarının yanmetinsellik yöntemiyle incelenmesi: Yapıtçevresi çözümleme örneği", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Yüksek Lisans, B.Yörük, " La reception des personnages et le role du lecteur dans Je l'aimais d'Anna Gavalda", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
A. Personel, Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Ekim, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Atatürk Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı, Şubat, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili ve Edebiyatı, Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Mayıs, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Fransız Dilbilimi Bilim Dalı, Haziran, 2014
A. Personel, BATIDİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜİ NGİLİZDİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENTLİK YABANCI DİL JÜRİSİ(FRANSIZCA), ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İNGİLİZ DİLİ VE ED., YARDIMCI DOÇENTLİK YABANCI DİL JÜRİSİ(FRANSIZCA), Şubat, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fransız Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı, Haziran, 2014
Tez Savunma, Jüri Başkanı , Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı , Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Haziran, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyesi, Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Kültürü ve Edebiyatı Bilim Dalı, Mayıs, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi