Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2010 - 2014
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI, 10.07.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, , 01.01.2017 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ 2016, , 01.03.2016 - 01.03.2018
Yönetim Kurulu Üyesi, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ OLTU BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ , , 01.03.2016 - 01.03.2018
Bölüm Başkan Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI, 01.09.2015 - 25.07.2017
VERDİĞİ DERSLER
Klasik İslam Tarihi Kaynakları, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk İslam Sanat Tarihi, Lisans, 2017-2018
İslam Kültürü ve Medeniyeti Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Emevi Devleti Tarihi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sarf Bilgisi-I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Türk Din Musikisi, Lisans, 2017-2018
Bilim Eğitim ve Etik, Yüksek Lisans, 2016-2017
Emevi Devleti Tarihi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Raşit Halifeler Devri, Yüksek Lisans, 2015-2016
İslam Tarihi I, Lisans, 2015-2016
Siyer, Lisans, 2015-2016
İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans, 2015-2016
İslam Tarihi Metinleri, Lisans, 2015-2016
Sahabe ve Siyer İlişkisi, Lisans, 2015-2016
Emevi Devleti Tarihi, Doktora, 2015-2016
Klasik İslam Tarihi Kaynakları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Hadis Kaynaklarına Göre Tarih ve Siyer, Doktora, 2015-2016
Raşit Halifeler Devri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Kur'an ve Siyer İlişkisi, Lisans, 2014-2015
Sahabe ve Siyer İlişkisi, Lisans, 2014-2015
İslam Tarihi Metinleri, Lisans, 2014-2015
Klasik İslam Tarihi Kaynakları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Siyer, Lisans, 2014-2015
İslam Tarihi I, Lisans, 2014-2015
Emevilerde Kültür ve Medeniyet Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
İslam Kültürü ve Medeniyeti Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Kazdal, "Emevi Devleti Irak Genel Valilerinin Yönetim Anlayışı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Doktora, A.Sipahipoğlu, "X.yyda Abbasi Hilafetinin Siyasi Meşruiyeti ile Ekonomik Yapısı Arasındaki İlişki", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, S.Durak, " Zeki Velidi Togan'ın İlmi Hayatı Din ve Tarih Görüşü ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, İ. Kaya, "Hz. Ömer ve Ailesi ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Haziran, 2019
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Ocak, 2018
Tez Savunma, Doktora Savunma Jürisi, Atatürk Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Doktora Savunma Jürisi, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Atatürk Üniversitesi, Mart, 2016
Atama, Yrd.Doç. Atama Jüri Üyesi , Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2014
GÖRSEL ETKİNLİKLER
TV Programı , Diğer, 14.11.2019 - 14.11.2019
TV Programı , Diğer, 12.11.2019 - 12.11.2019
TV Programı , Diğer, 06.06.2018 - 06.06.2018
TV Programı , Diğer, 01.06.2018 - 01.06.2018
TV Programı , Diğer, 22.05.2018 - 22.05.2018
TV Programı , Diğer, 17.05.2018 - 17.05.2018
TV Programı , Diğer, 05.04.2018 - 05.04.2018
TV Programı , Diğer, 08.11.2017 - 08.11.2017
TV Programı , Diğer, 08.06.2017 - 08.06.2017
TV Programı , Diğer, 07.06.2017 - 07.06.2017
TV Programı , Diğer, 29.06.2016 - 29.06.2016
TV Programı , Diğer, 28.06.2016 - 28.06.2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi