Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Altun İ., "Hz. Osman’ın Ammâr b. Yâsir’i Cezalandırdığına Dair Rivayetlerin Belâzürî Özelinde Tahlil ve Tenkidi", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, pp.419-443, 2019
Altun İ., "Muhammed Hamîdullah’ın Mescid-i Aksâ’nın Yerine Dair Görüşlerine Eleştirel Bir Yaklaşım", Cumhuriyet İlahiyat, vol.22, 2018
Altun İ., "Hz. Peygamber Döneminde Kudüs’te Mescid-i Aksa Var mıydı?", TURKİSH STUDİES, 2017
Altun İ., "Sahabe Gözünde Kudüs ve Mescid-i Aksâ", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 2017
Altun İ., "Ehli Beyt te Ebû Bekir Hz Ömer ve Hz Osman Sevgisi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.265-292, 2013
Altun İ., "Hz Ebû Bekir ile Hz Fâtıma Arasında Yaşanan Fedek Meselesine Sünnî ve Şiî Yaklaşımların Analizi", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.1-28, 2012
Altun İ., "Hz Peygamber in Şehit Aileleriyle Münasebetleri", EKEVAkademi, cilt.14, ss.227-246, 2010
Altun İ., "Hz Peygamber in Barışın İnşasına Yönelik Uygulamaları", EKEV Akademi Dergisi, cilt.13, ss.30-58, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altun İ., "Ömer Efendi’nin Üç Eserine Yazılan Takrizler", Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 2 Mayıs - 1 Temmuz 2014, ss.463-498
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Altun İ., "Hz Ömer Hz Osman ve Hz Ali ile Münasebetleri Ekseninde HZ EBÛ BEKİR", Ravza Yayınları, İSTANBUL, 2019
Altun İ., ""Hz Osman ve Hz Ali ile Münasebetleri Ekseninde HZ. ÖMER"", Ravza Yayınları, İSTANBUL, 2019
Altun İ., "Hz Peygamber’xxin Barışın İnşasına Yönelik Uygulamaları", Hz Peygamber (sas) Döneminde Kurumsal Yapının Oluşumu, Siyer Yayınları, 2015
Altun İ., "Hz Peygamber'in (sas) Şehit Aileleriyle Münasebetleri", Hz Peygamber (sas)'in Beşeri Münasebetleri Temel Hak ve Hürriyetler, Siyer Yayınları, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi