Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK DİN MÛSİKÎSİ, 2000-2007
Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Bölümü, 1997-1999
Lisans, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Devlet Konservatuarı, Müzik Teknolojileri, 1989-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "19.Yüzyılda Bestelenmiş Mevlevi Ayinlerinin Müzikal Analizi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/TÜRK DİN MÛSİKÎSİ Nisan, 2007.
Yüksek Lisans, "Klâsik Türk Mûsikîsi’nde İstanbul’un Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Bölümü Temmuz, 1999.
YABANCI DİLLER
İngilizce, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi