Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Koday S., Koday Z., Akbaş F., "GÖRDES BÜYÜKŞEHİR İLÇESİNDE NÜFUS HAREKETLERİ", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.523-556, 2018 (Link)
Koday Z., Koday Z., Kaya G., "AKHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇESİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.21, ss.443-455, 2017 (Link)
Koday S., Koday Z., Kizilkan Y., "Siirt İlinde Bir Mesken Kültürü: Cas Evleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.1369-1385, 2017
Koday Z., Koday S., Koday Z., "Dünyadaki Bazı Önemli Boğazlar ile Kanalların CoğrafiÖzellikleri ve Jeopolitik Önemleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, pp.879-910, 2017
Koday Z., Erhan K., Akbaş F., "Manisa İlinin İdari Coğrafya Analizi The Analysis of the Administrative Geography of Manisa Provincej", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.537-558, 2016
Koday Z., Akbaş F., "AYDIN İLİNİN İDARİ COĞRAFYA ANALİZİ", Atatürk Üniversitesi Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi, ss.63-91, 2016
Koday Z., Özdemir M., "The Effect Of Geographic Factors On The Residence Culture In Eastern Black Sea Region", Turkish Studies, vol.10, pp.811-822, 2015
Koday Z., Özdemir M., "Doğu Karadeniz Bölümünde Mesken Kültürü", e-Turkish Studies (elektronik), 2015
Koday Z., Erhan K., "Rize İlinin İdari Coğrafya Analizi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.39-54, 2013
Koday Z., "İdari Coğrafya Özellikleri Bakımından Aziziye Metropol", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Der., cilt.12, ss.88-110, 2009
Koday Z., Erhan K., "Erzurum İlinin İdari Coğrafya Analizi", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.27-40, 2008
Koday Z., "Kağızman İlçesinde Meyvecilik", Doğu Coğrafya Dergisi, cilt.12, ss.18-40, 2004
Koday Z., "The obstacles ın restorıng peace and the terrıtorıal problems ın cyprus", Issue, ISSN: 1303-9814, vol.1, pp.10-18, 2003
Koday Z., "Türkiye nin Tahıl Üretimi", Türk Coğrafya Dergisi,, cilt.35, ss.63-90, 2000
Koday Z., "Akarca Yaylası", Türk Coğrafya Dergisi, cilt.34, ss.278-302, 1999
Koday Z., "Çoruh Vadisinde Zeytin Alanları", Türk Coğrafya Dergisi,, cilt.34, ss.87-98, 1999
Koday Z., "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin Coğrafi Özellikleri", Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Ens. Dergisi,, cilt.2, ss.2-20, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Koday S., Koday Z., Kizilkan Y., "Paragliding Activities in Siirt Province in Terms of Alternative Tourism", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-6 Ekim 2018, pp.1092-1107
Koday Z., Tursun T., "SÜRGÜ KASABASININ COĞRAFYASI", ASOSCONGRESS CONFERENCE, Alanya, TÜRKIYE, , pp.122-153
Koday Z., Gevker Ş., "HANAK İLÇE MERKEZİ’NİN COĞRAFYASI", Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, ALANYA, TÜRKIYE, , pp.141-153
Koday S., Koday Z., Kizilkan Y., "Alternatif Turizm Açısından Siirt İlinde Yamaç Paraşütü Faaliyetleri", TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, TÜRKIYE, , pp.1092-1107
Koday Z., "Türkiye’deki Yönetsel Değişikliklere Erzurum Örneği", TÜRK COĞRAFYA KURUMU 75. YIL ULUSLARARASI KONGRESİ, Ankara, TÜRKIYE, , vol.1, pp.60-70
Koday Z., Koday Z., "Çevre, Eğitim ve Milli Parkların Önemi", 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, MOLDOVA, , vol.1, pp.21-32
Koday Z., Kaymaz Ç.K., "DOĞU KARADENİZ BÖLÜMÜ NDE ATMACA AVCILIĞI VEATMACA KÜLTÜRÜ", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, MAKEDONYA, , pp.93-105
Koday Z., "İSTANBUL VE ÇANAKKALE BOĞAZLARININCOĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE TÜRK DÜNYASI İÇİNJEOPOLİTİK ÖNEMİ", IV. Uluslararası Türk Şöleni Sempozyumu, Erzurum, TÜRKIYE,
Koday Z., "Türk Dünyasının Coğrafyası ve Jeopolitiği", III. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, , pp.681-692
Koday Z., Albayrak L., Kaymaz Ç.K., "KÜLTÜREL VE TARİHS EL DEĞERLERİN MİRAS TURİZMİ İLESÜRDÜRÜLEB İLİR KIRSAL KALKINMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMES İ ARDANUÇ ÖRNEĞİ (ARTVİN)", Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, TÜRKIYE,
Koday Z., "Hopa İlçesinde Çay Ziraati", Ankara Üniversitesi, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu (15-19 Nisan 1996), TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Koday Z., Kaymaz Ç.K., "An Evaluation on Mining and Environmental Problems inDamar (Artvin-Murgul)", in: Social Sciences Researches in the Globalizing World, Recep EFE, Marin RUSEV, Eric STRAUS, Cevdet AVCIKURT, Abdullah SOYKAN, Bekir PARLAK, Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFIA, pp.310-330, 2018
Koday S., Koday Z., Kaymaz Ç.K., "KARAGÖL'ÜN KORUMA MERKEZLİ DOĞA TURİZMİ PLANLAMASI (ARTVİN-MURGUL)", TÜRKİYE COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI, Ferhat Arslan, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.491-527, 2017 (Link)
Koday S., Koday Z., Koday Z., "Karagöl’ünKoruma Merkezli Doğa Turizmi Planlaması (Artvin – Murgul)", Türkiye Coğrafyası Araştırmaları: PROF. DR. MESUT ELİBÜYÜK’E ARMAĞAN, Ferhat ARSLAN, Ed., PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.491-525, 2017
Koday Z., Erhan K., "Türkiye'nin İdari Coğrafyası", Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doğanay Serkan, Alım Mete, Ed., Pegem Akademi, Ankara, ss.97-109, 2016
Koday Z., Erhan K., "Türkiye'de Mülki İdare Bölümlemelerindeki ve Belediye Sınırlarındaki Değişikliğin Coğrafi Araştırmalara Etkisi (Artvin, Erzurum, Rize Örneği)", Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman-Ogün Coşkun, Ed., Pegem Akademi, ANKARA, 2015
Koday S., Koday Z., Kaymaz Ç.K., "Coğrafyaya adanmış Bir Ömür Prof. Dr. Hayati Doğanay", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2015 (Link)
Koday Z., Koday S., Kaymaz Ç.K., "3. BölümMençuna Şelalesi'nin Sürdürülebilir Ekoturizm Planlaması Açısından Değerlendirilmesi", Coğrafyaya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman-Ogün Coşkun, Ed., Pegem Akademi, ANKARA, 2015
Koday Z., "Fındıklı İlçesinin Coğrafyası", Mega Ofset, Erzurum, 2014
Koday Z., "", Ohridski University Press,, 2012
Koday Z., "Erzurum’un Coğrafi Konumu", 81 İlde Kültür ve Şehir Erzurum, Metin Eriş, Ed., Acar Basım ve Cilt San. Tic. AŞ., İstanbul, 2012
Gulak M., Ulvi K., Koday Z., Koday S., "Preventing Terroist Attacks to Critical Infrastructure (s) by Use of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED)", in: Understanding and Responding to the Terrorism Phenomenon, OzgUr Nikbay,SULEYMAN HANÇERLİ, Eds., IOS, Amsterdam,Berlin, Oxford,Tokyo,Washington, DC, pp.298-312, 2007
Koday Z., "Arhavi Çayı Havzası nın Coğrafyası", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi