Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ana Bilim Dalı
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

İletişim

Ofis
1145
Posta Adresi
Atatürk Üniversitesi İİBF 25240 ERZURUM