Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Siyasal İktidarın Ekonomi Politiği

Düşünce Dergisi, no.12, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Gelir Dağılımı Arasındaki İlişki

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.1, pp.234-248, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Teşvik Sisteminin Yapısı, Sorunları ve Etkinliği Üzerine Bir Politika Önerisi: Tek Bir Uygulamacı Kuruluş Sorunları Çözer mi?

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.32, no.3, pp.725-744, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Dış Ticaret Ve Lojistikte Yeni Fırsatlar Ve Hedefler

The International New Issues in Social Sciences (TINISOS), vol.5, no.5, pp.175-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Green Urban Transportation And Green Vehicles In Future Erzurum

The International New Issuesin Social Sciences (TINISOS), vol.5, pp.57-79, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Visualizing The Future Of Iran’s Market Of Agricultural Products With An Emphasis On Membership In WTO (The Case Study Of Rice)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.649-662, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Bütçe Görüşmeleri Üzerinden 1983 1989 Yılları arasında Uygulanan Maliye Politikalarıyla İlgili Tartışmalar

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.13, pp.460-483, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşıma Şekillerine Göre Türkiye de Dış Ticaretin Analizi Mevcut Durum Sorunlar ve Beklentiler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.357-376, 2015 (Other Refereed National Journals)

Demokrat Parti Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikaları Ve Sonuçları

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.67, no.2, pp.157-187, 2012 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIKTAKİDEĞİŞME GİRDİ ÇIKTI YAKLAŞIMIYLA BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.1-11, 2011 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de İhracat ile Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Arasındaki İlişki Granger Nedensellik Testi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, pp.1-16, 2010 (Other Refereed National Journals)

Dahilde İşleme Rejimi İhracat ve İthalat Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.289-305, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELENME

THE FIRST INTERNATIONAL WINTER TOURISM CONGRESS(IWTC 2019), Erzurum, Turkey, 19 December - 21 January 2019, vol.1, pp.320-327

Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik Yapı Analizi: Girdi-Çıktı Yöntemiyle Bir Uygulama

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.67-74

Blokchain Teknolojisi Kapsamında Uluslararası Ticaret İşlemleri

V. International Caucasus-Central AsiaForeign Trade and Logistics Congress, 19 - 20 October 2019

Blockchain Teknolojisi Kapsamında Uluslararası Ticaret İşlemleri

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2019, vol.1, pp.20-27

Türkiye’xxde Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığına Yönelik Politikaların Ekonomik ve Sosyal Boyutları

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 21 September 2019, vol.1, pp.10-19

Türkiye'de Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığına Yönelik Politikaların Ekonomik ve Sosyal Boyutları

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1

Türkiye'de Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığına Yönelik Politikaların Ekonomik ve Sosyal Boyutları

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1

Blockchain Teknolojisi Kapsamında Uluslararası Ticaret İşlemleri

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1-15

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDE (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT) İHRACATIN YAPISI, SORUNLARI VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ

4. International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.868-878

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

4. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.647-655

Türkiye’deki Bölgesel Dengesizlik ve Tra1 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

GELECEĞİN ERZURUM’UNDA YEŞİL ŞEHİR TAŞIMACILIĞI VE YEŞİL ARAÇLAR

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.60

Türkiye’xxde Dış Ticaret Ve Lojistikte Yeni Fırsatlar Ve Hedefler

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.52

TÜRKİYE’xxDE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİKTE YENİ FIRSATLAR VE HEDEFLER

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Doş Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.52

Geleceğin Erzurum’unda Yeşil Şehir Taşımacılığı Ve Yeşil Araçlar

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.60

Türkiye nin Dış Ticaretinde mal ve Ülke Yoğunlaşması

2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.275-282

Visualizing The Future Of Iran s Market Of Agricultural Products With An Emphasis On Membership In WTO The Case Study Of Rice

2. uluslararası kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.447-458

Türk Dış Ticaretinde Ülke ve Mal Yoğunlaşması

II. Uluslararası kafkasya Orta Asya Dış ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

Türkiye Ekonomisinde Enerji İthalatı ve Ekonomik Etkileri

II. Uluslararası kafkasya, Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

İran a Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasının Doğu Anadolu Bölgesinin Dış Ticaretine Etkilerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaeret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, vol.1, pp.729-742

Books & Book Chapters