Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Expertise In Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Turkey

 • 2001 - 2007 Undergraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Gastrik Kanserde FDG-PET/BT ile Başlangıç Evrelemesi; Tümör Diferansiyasyonu ve Tümör Belirteçleri ile İlişkiler Sustainable Development

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp