Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2013 Tıpta Uzmanlık

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Türkiye

 • 2001 - 2007 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Gastrik Kanserde FDG-PET/BT ile Başlangıç Evrelemesi; Tümör Diferansiyasyonu ve Tümör Belirteçleri ile İlişkiler

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp